Biofeedback - to technika usprawniania pracy mózgu, rozwinięta i stosowana w ośrodku badań kosmicznych NASA, która po udowodnieniu jej skuteczności została wprowadzona do medycyny klinicznej. Lekarze klinicyści na całym świecie prowadzą badania rozwijając i modyfikując tę metodę. Metoda jest całkowicie bezpieczna i nie powoduje żadnych skutków ubocznych.
Nazwę biofeedback tłumaczy się:
bio (biologiczny) + feedback (sprzężenie zwrotne) = biologiczne sprzężenie zwrotne.
Istnieje wiele odmian treningu biofeedback.
Jedną z wykorzystywanych metod w naszym gabinecie jest EEG Biofeedback lub też zamiennie nazywaną Neurofeedback.

     Istotą metody EEG Biofeedback jest wykorzystanie efektu biologicznego sprzężenia zwrotnego, za pomocą którego uczymy się zależności pomiędzy naszym ciałem i umysłem a jakością pracy mózgu. Samoświadomość czynności życiowych pozwala na lepsze ich kontrolowanie, tak abyśmy wykorzystywali nasze możliwości w coraz większym stopniu.       

     Komórki nerwowe mózgu w każdym momencie funkcjonowania wytwarzają zmieniające się pola elektryczne, które nazywamy falami mózgowymi. Aktywność tych fal jest różna, co można zmierzyć za pomocą elektroencefalografu (EEG). Natężenia poszczególnych częstotliwości składają się we wzór, z którego można odczytać stan psychiczny człowieka.